เครือข่ายภาคเหนือตอนบน C-UBI จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคคลกร UBI ภาคเหนือ ใน โครงการ The UBI Game changer ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม ibis styles chiang mai

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100