เครือข่ายภาคเหนือตอนบน C-UBI ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการชุมชน จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์​ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค. 2563

                                       วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

>> นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน Cluster : หัตถกรรม ณ ห้องกัลปพฤกษ์ หจก. ธนวัฒน์ ฮัดเดิ้ล อีเว้นท์ ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งจัดโดย เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนา เพิ่มศักยภาพ ในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ OTOP และทายาทผู้ประกอบการในท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอุดมศึกษาในท้องถิ่น กับผู้ประกอบการ OTOP โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประกอบการ OTOP ในท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำนวน 40 คน ทั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาจัดการอบรมจำนวน 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2563 สำหรับการเปิดการฝึกอบรม พัฒนาการจังหวัดลำพูนได้ให้แนวทางการดำเนินงาน และให้กำลังใจแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้ารับการฝึกอบรม

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100