ข้าวแววมณี


ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวแววมณีมาถึงแล้ว..

หลังจากที่ครั้งก่อนเราได้ทำการโยนข้าวไปแล้ว และทิ้งระยะเวลาให้ต้นข้าวเจริญเติบโตประมาณ 3-4 เดือน ทุ่งนาข้าวเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวสดใสทั่วท้องทุ่ง เปลี่ยนเป็นที่สีเหลืองทองอร่ามทั่วท้องทุ่ง สวยงามและโตพอที่จะถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ครั้งนี้เราได้ลงพื้นที่ในการลงมือเกี่ยวข้าวด้วย มือ วิธีเกี่ยวข้าวในครั้งนี้เราใช้ "เคียว" เราจะถือเคียวด้วยมือข้างที่ถนัด แล้วใช้เคียวเกี่ยวกระหวัดกอข้าวทีละกอ ในขณะเดียวกันก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับกอข้าวนั้น และออกแรงดึงเคียวให้คมเคียวตัดลำต้นข้าวให้ขาดออกมา โดยทั่วไปจะเกี่ยวให้มีความยาวของต้นข้าวห่างจากรวงข้าว ให้พอเหมาะที่จะนำไปฟาดข้าวได้สะดวก หรือให้มีความยาวของต้นข้าวพอที่จะนำไปใช้ประ โยชน์อย่างอื่นต่อไปได้ แต่ครั้งนี้เราจะเกี่ยวเฉพาะรวงข้าว เพราะลำต้น ต้นข้าวยังมีลำต้นที่แข็งแรง สามารถเติบโตและออกรวงได้อีกรอบ ทำให้ได้เก็บเกี่ยวข้าวได้อีกครั้ง 

        ทางเดินเข้า ทุ่งนา แววมณี ในฤดูฝน จะมีต้นกล้วยปลูกตลอดทางเดิน และบางช่วง จะมี

โคลน และ หลุมบ้าง เพราะทางเดินยังเป็น ดิน ที่ทำขึ้นมาเพื่อสะดวกในการเดินทางเข้าทุ่งนา 

บรรยายกาศ ทุ่งนา กับการเกี่ยวข้าว 

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100