การบรรจุภัณฑ์ ข้าวแววมณี

       หลังจากผ่านพ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวมาแล้ว เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝน ก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้ข้าวมีความชื้นสูง เราจึงต้องทำการตากข้าวและต้องตากข้าวให้ได้คุณภาพสูงตามด้วย การนำฟางข้าวมาปูพื้นก่อที่จะนำข้าวเปลือกมาตาก จะทำให้ข้าวที่เปียกหรือมีความชื้นอยู่หมดไป เนื่อจากฟางแห้งจะไล่ความชื้นได้และเมล็ดข้าวจะแห้งเร็วขึ้น ดังนั้นการตากข้าวเปลือกเป็นการลดความชื้นในเมล็ดข้าวให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อนำไปสีแล้ว จะทำให้ได้คุณภาพการสีที่สูงและสามารถเก็บข้าวเปลือกไว้ได้นาน เพราะฉนั้นการตากข้าวเปลือกเพื่อลดความชื้นจึงเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100