ขนมอบกรอบจากถั่วเหลือง

โดย นายอลงกต  แก้วเมืองมูล แรงบันดาลใจ : พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีอยู่เดิมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

คุณลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ : ขนมอบกรอบทำจากเมล็ดถั่วเหลือง ทำจากแป้งข้าว เหมาะกับกลุ่มทุกวัย และคนรักสุขภาพ โดนบ ได้เข้ารับการบ่มเพาะจาก ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100