น้ำจิ้ม แซ่บเวอร์ by คุณดาว  

โดย นางสาวชรินทิพย์ ฐานิตณรินทร์

กำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2    คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ที่อยู่ปัจจุบัน  : 277/1 ม.11 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 

E-mail : charintip0518@gmail.com   

โทรศัพท์ :  061-3504898  

โดยน้ำจิ้มน้ำปลาหวาน น้ำจิ้มแซ่บเวอร์ by คุณดาว  มี 4 รสชาติ

1.ปลาร้าสุก

2.น้ำปูปลาร้า

3.น้ำปลาหวาน

4.กระปิเเซ่บ

ทำสดทุกวัน สะอาด ปลอดภัย ปลาร้าเคี่ยวจนสุก

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100