วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความยินดีต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้ารับการประเมิน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 360 วัน  โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ์ ,ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ , อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา รักษาการแทนผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะฯ  และผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ที่เข้าร่วมรับฟังการประเมิน พร้อมด้วยผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะจากศูนย์ฯ โดยมีผู้ประกอบการนายนพดล จิตตั้ง NJ Desingn & Printing และ ผู้ประกอบการนายธนกร กันทะหล้า Mr.Lemon น้ำมะนาวเข้มข้น ที่เข้ารับการประเมินในครั้งนี้  

IMG_5011
IMG_5009
IMG_5003
IMG_4992
IMG_4996
IMG_5002
IMG_4987
IMG_5011
IMG_4964
IMG_4961
IMG_4970
IMG_4945
IMG_4936
IMG_4940
IMG_4952
IMG_4944
  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100