สเปย์นวดสมุนไพร HERB MUSCLE SPARY

โดย นายกิจติพงษ์  กาดิน ที่อยู่ 118  หมู่ 5  ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง สืบเนื่องจากการออกกำลังกายด้วยตนเองและเกิดปัญหา เมื่อยล้า ขณะออกกำลังกาย จึงอยากทำผลิตภัณฑ์สำหรับออกกำลังกาย เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดขณะการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูได้ดีและออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่อง คุณลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ : สเปย์ฉีดลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ เหมาะสำหรับผู้ออกกำลังกาย พกพาสะดวก ใช้งานง่าย

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100