Mr.Lemon น้ำมะนาวเข้มข้น


     โดย นายธนกร กันทะหล้า นักศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีแรงบันดาลใจ มาจากทางบ้านมีสวนมะนาวเป็นตัวเอง และมะนาวราคาตกต่ำ จึงมีแนวคิดเพิ่มมูลค่าคุณลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นมะนาวที่ปลูกเองจากสวนที่บ้าน นำมะนาวมาคั้นสดเอาแต่น้ำมะนาวเข้มข้น นำมาผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไลท์ ในอุณภูมิที่เหมาะสม สามารถยืดอายุให้กับน้ำมะนาว และเก็บน้ำมะนาวไว้ได้นานขึ้น ประมาณ 1 เดือน ยังมีคุณค่าทางโภชนาการ และรสชาติยังเดิมเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำมะนาวอีกด้วย

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100