โครงการอบรม
            Train the Trainer Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) Idea challenge
 

สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพราะวิสาหกิจ ทุกเครือข่าย ประเทศไทย ระหว่างวันที่11-13 ต.ค62 ณโรงแรมบัดดี้โอเรียลทอล
ริเวอร์ไซด์ นนทบุรี

  • Facebook Social Icon

โทรศัพท์:  086 439 5129

                  097 184 9838

เว็ปไซต์: www.lprubi.com

อีเมลล์: lprubi@outlook.com

อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2     119  หมู่ 9      ถ.ลำปาง-แม่ทะ

ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52100